Avloppsrensning Alvik Bostadsrättsförening

Rensning av vatten och avloppssystem till Brf i Alvik intill Bromma och Traneberg. Bostadsrättsföreningen Alviken 2 Gustavslundsvägen, 769615-4157