Byte av Fjärrvärmeväxlare BRF, Täby Ensta

Har fjärrvärmeväxlaren blivit sliten?

En fjärrvärmeväxlare håller i ungefär 20 år, efter det behöver den bytas ut för att funktionen ska vara på topp (och för att inte riskera att den oväntat går sönder). En bostadsrättsförening på Granvägen hörde av sig till vårt byggbolag med sina frågor om energiprestanda och eventuella åtgärder. Efter att vi sett över anläggningen blev det klart att det framför allt var fjärrvärmeväxlaren som var sliten, och efter ett byte fungerade anläggningen bra igen.

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor kring fjärrvärmeanläggningar. Vill du läsa mer om arbeten vi gjort hittar du information om dem här.

Om ni vill ha hjälp från en elektriker i Täby så kontakta vår underentreprenör här.