OVK Besiktning & Åtgärder till BRF / Fastighetsägare i Sundbyberg

Vår VVS-firma från Sundbyberg är experter på ventilation och kan bistå med både OVK besiktningar och åtgärder som ser till att systemet är säkert. När vi upptäcker något som är fel, lämnar vi snabbt en offert till dig som fastighetsägare. Ägaren till byggnaden, till exempel din BRF, är ansvarig för att besiktning utförs enligt bygglagstiftningen. Detta behöver göras var tredje år, var sjätte år eller bara vid installationen, beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Då är OVK besiktning ett krav

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är ett krav för i princip alla större offentliga lokaler. Det spelar ingen roll vilken typ av ventilationssystem det gäller – förskolor, skolor, sjukhus och liknande måste göra en OVK var tredje år.

OVK för privatpersoner och BRF

Även flerbostadshus eller kontorskomplex som är privatägda eller ägs av bostadsrättsförening behöver göra OVK i samma tidsintervall eller var sjätte år. Vid nybyggen eller installation av nytt ventilationssystem i privatägd bostad är det krav på att göra en kontroll vid installationen – men inte krav på efterföljande kontroller.

Certifierad OVK besiktning i Stockholm

När du anlitar oss för att OVK-besikta din BRF:s fastigheter, kan du vara trygg med att besiktningen utförs enligt alla säkerhetsföreskrifter och regelverk. Vi tar reda på om ventilationssystemet är funktionsdugligt eller behöver åtgärdas. Vi kontrollerar bland annat att inga skadliga ämnen sprids genom ventilationen och att underhållsinstruktioner finns tillgängliga. Vi arbetar i bl.a. Sundbyberg, Solna, Bromma, Ursvik, Sollentuna, Danderyd, Djursholm, Spånga, Hässelby, Vällingby, Duvbo, Järfälla, Kista, Täby m.fl.

Offert? Kontakta en lokal rörläggare från Sundbyberg idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *