Stamrenovering BRF, Jakobsberg Veddesta Järfälla

Är det dags för stamrenovering?

Vår byggfirma anlitas ofta för stamrenoveringar. Då behöver inte alla rör bytas ut, utan det är istället möjligt att låta de gamla rören finnas kvar i ett förbättrat skick. Ett exempel på det är ett arbete vi utförde på Äggelundavägen. Våra medarbetare vet att det är ett jobb som är omständligt för de boende, så de har blivit experter på att jobba snabbt och prioritera punktlighet i planeringen. Hellre att bli färdig för tidigt än att det drar ut på tiden vid stamrenoveringar. I det här fallet kunde arbetstiden bli kortare än beräknat. Rören var nämligen i gediget skick, även om de behövde underhåll.

Fler exempel på stamrenoveringar i Stockholm kan du läsa om här.