Värmepumpinstallation Ekerö

Installation av Värmepump från nibe i villa hos barnfamilj. Fantholmen, Fantholmsvägen på Ekerö vid Mälaren